Quy trình tư vấn và nhập học tại Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara

Quy trình tư vấn và nhập học cho học sinh tại Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara được áp dụng theo các bước dưới đây. Quy trình này áp dụng cho chương trình Làm giàu kiến thức và Phát triển kỹ năng FasTracKids của Hoa Kỳ, các khóa học phát triển Kỹ năng sống ngắn hạn và chương trình học Hè bán trú Cara Summer.


1. Bộ phận Tư vấn tiếp nhận yêu cầu của phụ huynh.

2. Trao đổi, tư vấn trực tiếp cho phụ huynh tại CARA.
3. Phụ huynh đăng ký lớp học khám phá phù hợp (miễn học phí) cho học sinh.
4. Bộ phận Đào tạo gửi kết quả đánh giá học sinh sau buổi học thử cho phụ huynh.
5. Phụ huynh làm thủ tục đăng ký học chính thức cho học sinh tại CARA.
6. Bộ phận Tư vấn thông báo lịch khai giảng cho phụ huynh và học sinh.