phụ huynh fastrackids

Nhận xét của phụ huynh FasTracKids

Phụ huynh FasTracKid Diệu Linh: “Mỗi khi có đĩa CD kết thúc môn là cả nhà Diệu Linh đều chăm chú xem đĩa ghi lại những hoạt động của con trong lớp.