6 Mục tiêu của chương trình FasTracKids STEM

1. Trang bị kiến thức cho trẻ bước vào trường học và cuộc sống

♦    Khi ta 4 tuổi phần lớn những nghề ta sẽ làm khi trưởng thành vẫn chưa xuất hiện. Trẻ cần có khả năng suy nghĩ một cách tích cực và sáng tạo để có thể thành công trong thế giới nhiều biến chuyển như hiện nay.

♦    Phòng học của FasTracKids STEM là môi trường lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được khuyến khích chủ động trong việc học tập của mình. Sự kết hợp bảng thông minh, máy tính, đĩa CD-ROM làm cho trẻ tham gia vào các bài học tốt hơn, tương tác với công nghệ mới làm cho trẻ thêm tự tin và hứng thú, chương trình trong CD-ROM kết hợp với các hoạt động thực hành, đóng vai, thí nghiệm và quay phim giúp bài học trở nên vui nhộn, tích cực và tăng cường tương tác trong lớp, và trẻ tự xây dựng những nền tảng vững chắc cho một nền học vấn trong tương lai.

 

6 mục tiêu fastrackids

2. FasTracKids STEM phát triển khả năng tư duy sáng tạo và cách giải quyết vấn đề

♦    Những môn học thú vị trong chương trình luôn đẩy mạnh việc trẻ suy nghĩ tích cực. Các thí nghiệm và các hoạt động thực hành kích thích trẻ phát huy tối đa khả năng giải quyết vấn đề, chủ động trong suy nghĩ và thể hiện. Trẻ khám phá thế giới trong đó mình tự chịu trách nhiệm ra quyết định. Tính sáng tạo và tính độc đáo được nhấn mạnh qua các câu hỏi, các sản phẩm tự làm và hoạt động trong lớp.
♦    Chương trình FasTracKids STEM cân bằng việc kích thích phát triển cả 2 bán cầu não đem lại cho trẻ sự phát triển toàn diện tư duy logic và tư duy sáng tạo.

 

3. FasTracKids STEM Xây dựng kỹ năng giao tiếp và truyền đạt

♦    Chương trình FasTracKids STEM tạo điều kiện cho học sinh có nhiều thảo luận và báo cáo giúp cho trẻ tăng cường khả năng giao tiếp tốt nhất.
♦    Với việc thuyết trình trước máy quay trẻ cần xếp đặt suy nghĩ và ý kiến chính xác trước khi trình bày, và việc đứng thuyết trình về một vấn đề trước các bạn trong lớp đem lại cho trẻ sự tự tin.
♦    Ngay từ trong những câu trả lời, trẻ luôn được khuyến khích nói câu đầy đủ và dùng từ mới để mở rộng khả năng ngôn ngữ. Làm việc theo nhóm giúp trẻ thực hành kỹ năng đàm phán, giao tiếp và kết hợp với nhau thành 1 đội để hoàn thành các công việc.

 

mục tiêu fastrackids

4. FasTracKids STEM Hướng dẫn cách chuyển hóa và truyền tải kiến thức

♦    Trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động, tự làm các sản phẩm, qua đó hiểu được ý nghĩa của việc tiếp nhận thông tin từ các bài học của FasTracKids STEM.
♦    Trẻ học cách phân tích và phân loại các khái niệm, học cách học hỏi từ các kinh nghiệm, học cách đưa các sự vật hiện tượng vào trật tự logic, học cách thu nhận thông tin và tạo ra các mối liên hệ thích hợp để xử lý các tình huống mới.
♦    Tất cả các kỹ năng đó đảm bảo trẻ hiểu hoàn toàn các khái niệm vừa được tiếp nhận đồng thời nâng khả năng tư duy lên một mức cao hơn.

5. FasTracKids Thúc đẩy khả năng lãnh đạo và phát triển bản thân

♦    Rất nhiều hoạt động trong chương trình FasTracKids STEM được tổ chức theo nhóm, tại đó trẻ lần lượt được đóng vai trò lãnh đạo và ra quyết định trong nhóm, sau đó khi đến lượt bạn mình lãnh đạo, trẻ biết cách theo sự hướng dẫn của người khác và đặt mình vào đúng vị trí nhiệm vụ được giao trong nhóm.
♦    Toàn nhóm có trách nhiệm hoàn thành mục tiêu bài học và thảo luận để đưa ra giải pháp. Với vai trò lãnh đạo trẻ củng cố lòng tự trọng và tính tự tin. Giao tiếp và cùng làm việc chung với các bạn giúp trẻ tự thúc đẩy bản thân đặt ra và đạt được các mục tiêu trong học tập và cuộc sống.

6. FasTracKids Khuyến khích niềm ham mê học tập suốt đời

♦    Trẻ rất thích các bài học thú vị của FasTracKids STEM, những bài học này luôn thu hút được chú ý của trẻ và gợi trí tò mò của chúng. Trẻ tận hưởng niềm vui của những thành công trong các nhiệm vụ học tập và vươn tới những đỉnh cao hơn.
♦    Việc được tham gia chủ động vào quá trình học gây dựng  trong trẻ mong muốn được biết nhiều hơn nữa. Mong muốn này trở thành niềm say mê học hỏi và chắc chắn dẫn đến những thành công khác trong cuộc sống.

 

test kỹ năng sống cho trẻ