Khóa học “Hành trang cho trẻ vào lớp 1”

Khóa học “Hành trang cho bé vào lớp 1” của Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara dành cho trẻ từ 4-6 tuổi rèn luyện cho trẻ những kỹ năng và kiến thức cơ bản quan trọng để trẻ có thể tự tin bước vào lớp 1. Khóa học sẽ giúp trẻ hứng thú với trường tiểu học, biết cách làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô giáo mới. Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân khi ở trường đồng thời trẻ cũng học được cách thể hiện bản thân trong việc học và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người.

 

A. Mục tiêu của khóa học

Chương trình “Hành trang cho bé vào lớp 1” được xây dựng để hướng tới các mục tiêu sau đây:
  • Trẻ có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về môi trường tiểu học
  • Trang bị cho trẻ các kiến thức cơ bản về kỹ năng làm quen, giao tiếp, tự phục vụ, bảo vệ bản thân và tính kỷ luật trong lớp học
  • Giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân trong học tập và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh
  • Giúp trẻ học cách giải quyết các tình huống xảy ra trong mối quan hệ thầy cô, bạn bè một cách thông minh
  • Tạo dựng tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức của trẻ
  • Góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.

 

B. Đối tượng theo học

 

  • Học sinh từ 4 – 6 tuổi

 

C. Nội dung chương trình

 

Khóa học kéo dài 12 buổi, mỗi buổi 90 phút, tuần 01 buổi

Đăng ký ghi danh: 

Đăng ký ghi danh:
Họ Tên phụ huynh (*):
Số điện thoại (*) :
Địa chỉ :
Email (*) :
Thông tin của bé:
Họ tên (*) :
Tuổi (*) :
Giới Tính :  Nam Nữ
Chọn cơ sở (*) :