Chương trình test kỹ năng cho trẻ mầm non và tiểu học

Thông tin phụ huynh
Họ Tên phụ huynh (*):
Số điện thoại (*) :
Địa chỉ :
Email (*) :
Thông tin của bé
Họ tên (*) :
Tuổi (*) :
Giới Tính :  Nam Nữ
Chọn cơ sở (*) :1. Mục tiêu của chương trình: Giúp phụ huynh có được những đánh giá, nhận xét tổng quan về kỹ năng, tính cách, các ưu nhược điểm của trẻ; trên cơ sở đó để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác trong việc bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển kỹ năng sống cho trẻ.
2. Hình thức test.
– Bài test trực tiếp cho trẻ và phụ huynh.
3. Đối tượng tham gia
– Trẻ ở độ tuổi 3 – 12 tại Hà Nội.
– Phụ huynh có trẻ tham gia chương trình test.
4. Đánh giá kết quả
– Kết quả đánh giá sẽ được gửi trực tiếp cho phụ huynh.
5. Phí tham gia
– Miến 100% lệ phí.