CARA THÔNG BÁO TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ VỚI CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG THOÁT HIỂM TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Cara thông báo tổ chức sự kiện trải nghiệm miễn phí với chủ đề “Kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp” dành cho học sinh từ 4-12 tuổi. Sự kiện sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng sống trẻ em cần thiết để trẻ có thể tự bảo vệ bản thân trước các […]