Chủ đề: Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái

Thông thường người cha trong gia đình thường được coi như một “nóc nhà” che chắn cho cả gia đình. Chính vì vậy nên vai trò của người cha vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, tuy nhiên việc giáo dục con cái giờ lại thường đặt gánh nặng trên vai phụ nữ.Trong tình hình biến đổi kinh tế cũng như văn hóa hiện nay thì vai trò của người đàn ông trong gia đình càng được đề cao, người cha cũng là người định hướng tương lai cho con, giúp con làm chỗ dựa tinh thần, giúp con tự tin hơn khi bước vào đời. Việc giáo dục của người cha đối với con cái không được thường xuyên sẽ ảnh hưởng nhất định tới sự hình thành và phát triển nhân cách của con cái.
Để giúp các phụ huynh hiểu thêm về vai trò của người cha trong việc giáo dục con trẻ, mời các Quý phụ huynh tham khảo chương trình phỏng vấn với chuyên gia Trung tâm iSmartKids, do Đài PT Hà Nội thực hiện và phát sóng hàng tuần