Chủ đề : Nguyên tắc cơ bản trong việc giáo dục trẻ trong gia đình

Giáo dục con trong gia đình có vai trò quan trọng trong quá trình lớn lên và hình thành nhân cách của trẻ. Đối với các gia đình thì việc giáo dục con cái đã không còn chỉ là vai trò và trách nhiệm của người mẹ, mà là trách nhiệm của cả gia đình. Việc giáo dục con trẻ không chỉ bảo con nên làm cái này, không nên làm cái kia, mà tất cả các thành viên trong gia đình cần là chuẩn mực gương mẫu để cho con trẻ học hỏi.
Vậy làm thế nào để giáo dục trẻ đạt được kết quả tốt nhất, các phụ huynh quan tâm có thể tham khảo chương trình phỏng vấn với chuyên gia Trung tâm iSmartKids, do Đài PT Hà Nội thực hiện và phát sóng hàng tuần.