Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng sống toàn diện cho trẻ – iSmartPro

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là việc một sớm một chiều mà là cả một quá trình từ định hướng, củng cố, trau dồi và phát triển. Để có được kết quả tốt nhất trong giáo dục kỹ năng sống cần có sự phối hợp chặt chẽ và khoa học giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên và phụ huynh. Ngoài ra cũng cần phải lưu ý các vấn đề sau:

♦  Xem xét thời điểm (độ tuổi) thích hợp để cho trẻ tham gia các chương trình giáo dục kỹ năng sống.
♦  Biết rõ được năng lực, điểm mạnh, điểm hạn chế của trẻ để có định hướng, sự lựa chọn đúng đắn các kỹ năng cần củng cố, trau dồi.

Nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN số 463/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ mục tiêu: Giáo dục cho trẻ những kỹ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp trẻ thành công, đảm bảo vừa phù hợp với thực tiễn và thuần phong mỹ tục Việt Nam… Nội dung giáo dục KNS phải phù hợp với từng lứa tuổi và tiếp tục được rèn luyện theo mức độ tăng dần.

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng sống toàn diện cho trẻ iSmartPro của Trung tâm phát triển tài năng Trẻ em iSmartKids được xây dựng dành riêng cho học sinh mầm non và tiểu học (4-12 tuổi) và là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các phụ huynh tại Hà Nội. Chương trình hướng tới mục tiêu giáo dục một cách toàn diện các kỹ năng cơ bản cần thiết cho trẻ theo nội dung hướng dẫn số 463/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức các hoạt động trong lớp học được tham khảo và áp dụng từ các chương trình phát triển kỹ năng sống hàng đầu của các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và từ kinh nghiệm thực tiễn trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam. Trẻ tham gia chương trình này được hình thành thói quen thích đi học, ham học hỏi, qua đó phát huy tối đa năng lực, hạn chế các điểm yếu trong tính cách. Nội dung chương trình được phân thành hai nhóm chính như sau:

1. Nhóm kỹ năng giúp trẻ nhận thức về bản thân.

1.1. Các kỹ năng.

♦  Kỹ năng bảo vệ bản thân.
♦  Kỹ năng tự phụ vụ.
♦  Kỹ năng tự tin trong cuộc sống.

1.2. Mục tiêu chung.

♦  Giúp trẻ tăng sự tự tin, tự lực, biết làm một số việc đơn giản, thực hiện những quy tắc an toàn thông thường.

 

2. Nhóm các kỹ năng xã hội, ứng xử.

2.1. Các kỹ năng.

♦  Kỹ năng giao tiếp.
♦  Kỹ năng làm việc nhóm.
♦  Kỹ năng tài chính.

2.2. Mục tiêu chung.

♦  Hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết: thể hiện sự hợp tác, chia sẻ, kiên trì, tình cảm.
♦  Hình thành các kỹ năng ứng xử phù hợp với cộng đồng, gia đình, bạn bè.
♦  Giúp trẻ hiểu được giá trị của sức lao động, giá trị của đồng tiền.
♦  Tăng cường kỹ năng giao tiếp, hợp tác.

 

Giáo dục kỹ năng sống toàn diện cho trẻ không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Kỹ năng sống chính là nền tảng giúp trẻ tự tin trong cuộc sống, biết cách ứng xử cũng như khẳng định giá trị bản thân trước gia đình và xã hội; hướng tới sự phát triển hai hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực cho trẻ.