Kỹ năng sống là tập hợp rất nhiều kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân giúp cho con người đưa ra những quyết định có cơ sở, giao tiếp một cách có hiệu quả, phát triển các kỹ năng tự xử lý và quản lý bản thân nhằm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh và có hiệu quả.

Tại sao phải rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ?

Rèn luyện kỹ năng sống sẽ giúp trẻ nhanh chóng hoà nhập và khẳng định vị trí của mình trong tập thể, mà xa hơn là một cộng đồng, xã hội. Chính vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là điều vô cùng cần thiết. Việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là yếu tố quyết định đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ. Khi xảy ra vấn đề nào đó, nếu không được trang bị kỹ năng sống, trẻ sẽ không đủ kiến thức để xử lý các tình huống bất ngờ. Rèn luyện kỹ năng sống sẽ giúp trẻ sớm có ý thức làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như xã hội.

Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

  • Trang bị cho trẻ những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp:
♦  Giúp hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực.
♦  Kỹ năng sống giúp trẻ có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.
♦  Giúp trẻ vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành.
  • Tạo cơ hội thuận lợi để trẻ thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức

Khóa học giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mầm non và tiểu học của iSmartKids bao gồm:

♦  Nhóm kỹ năng giúp trẻ nhận thức về bản thân.
♦  Nhóm các kỹ năng xã hội, ứng xử.

 

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng sống toàn diện cho trẻ – iSmartPro

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là việc một sớm một chiều mà là cả một quá trình từ định hướng, củng cố, trau dồi và phát triển

Các khóa học phát triển kỹ năng sống chuyên sâu

Hướng tới mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời trên cả 4 khía cạnh: trí thông minh, vận động, cảm xúc và giao tiếp