Camera Lớp Học FasTracKids

Phụ huynh vào camera bằng điện thoại : Bước 1 : Tải ứng dụng EagleEyes và cài đặt vào máy. camera lớp học Bước 2 : Truy cập ưng dụng nhất nút (+) camera-lop-hoc(2) Bước 3 : Điền các trường thông tin như hình dưới :

camera-lop-hoc1

Lưu ý : Tên đăng nhập và mật khẩu phụ huynh đã được cung cấp.Sau đó nhấn lưu và chạy ứng dụng. Phụ huynh vào camera bằng trình duyệt : Ghi chú: Hệ thống Camera trực tuyến chỉ hoạt động được với Trình duyệt Internet Explorer phiên bản 7.0 trở lên Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer, kiểm tra phiên bản trình duyệt, nếu chưa đúng như ghi chú trên thì đổi sang trình duyệt Internet Explorer hoặc nâng cấp phiên bản của Trình duyệt Internet Explorer Bước 2: Vào địa chỉ web http://ismartkids.vn , thực đơn góc Góc phụ huynh/camera lớp học hoặc vào trực tiếp bằng địa chỉ http://fastrackids299.dyndns.org:88

camera lớp học fastrackids

Bước 3: Xuất hiện mẫu biểu yêu cầu nhập User name (tên người dùng) và Password (mật khẩu) thì nhập tên người dung và mật khẩu đã được cung cấp.

camera lớp học fastrackids(1)

camera lớp học fastrackids(2)

Bước 4: Cài đặt công cụ bổ trợ xem Camera:Sau khi login thành công thì trang web hiện ra nội dung như trong hình dưới và yêu cầu cài đặt add-on (công cụ bổ trợ để xem camera). Click chuột trái vào vùng mầu đỏ và chọn Intall…

camera lớp học fastrackids(3)

camera lớp học fastrackids(4)

Sau khi cài đặt xong thì thông báo không xuất hiện nữa

camera lớp học fastrackids(5)

Bước 5: Cho phép chạy chương trình xem Camera và mở Firewall windows (tường lửa) để truy cập nội dung camera qua internet.

camera lớp học fastrackids(6)

 Nhấn allow

camera lớp học fastrackids(7)